6980957545 Οδυσσέα Ελύτη 8, Φυλή, Αττική zaxarioudakisgeorgios90@gmail.com

Ζαχαριουδάκης Γεώργιος
Μεταφορά Αδρανών Υλικών - Κηπευτικών Χωμάτων - Καθαρισμοί Οικοπέδων - Φυλή Αττική

Η εταιρεία του κυρίου Ζαχαριουδάκη Γεώργιου με πολυετή εμπειρία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, αναλαμβάνει μεταφορά μπαζών, κηποχώματα, μεταφορά οικοδομικών και αδρανών υλικών και καθαρισμούς οικοπέδων  σε δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την Αττική.
Διαθέτοντας σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο και εξειδικευμένα μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πιο δύσκολες και ειδικές εργασίες.
 

 

Μεταφορά Αδρανών Υλικών & Κηπευτικών Χωμάτων