6980957545 Οδυσσέα Ελύτη 8, Φυλή, Αττική zaxarioudakisgeorgios90@gmail.com
hero image

Μεταφορά Κηπευτικών Χωμάτων
Ζαχαριουδάκης Γεώργιος - Μεταφορά Αδρανών Υλικών - Καθαρισμοί Οικοπέδων - Φυλή Αττική


Η εταιρεία Ζαχαριουδάκης με πολυετή εμπειρία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, αναλαμβάνει μεταφορά Κηπευτικών Χωμάτων σε όλη την Αττική.